Elektronisk sanntidskommunikasjon

Fra IT-hjelp UiB
Den utskrivbare versjonen støttes ikke lenger eller har rendringsfeil. Oppdater eventuelle bokmerker i nettleseren din og bruk nettleserens standard utskriftsfunksjon i stedet.


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?


Elektronisk sanntidskommunikasjon er et samlebegrep for kommunikasjon av flere typer, som fasttelefoni, mobiltelefoni, telefonkonferanse, videokonferanse, webkonferanse og lynmeldinger. Innen hver av typene kan det finnes mer enn en teknologi. Kriteria er, som navnet sier, at det foregår elektronisk og i sanntid (det vil si tilnærmet direkte/samtidig begge/alle veier). På engelsk brukes begrepet unified communications (lenke til engelsk Wikipedia).