EXIM

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 5. aug. 2019 kl. 16:27 av Edphk (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

IT-avdelingen har tilbudt epost siden midt på åttitallet, tidligere løsninger som EARN/BITNET (IBM) og X400 (PP) er forlengst avviklet. Mens flere fakultet og institutt drev selvstendige epostkontorer, har IT-avdelingen fra 2006 samlet all eposthåndtering sentral på universitetet.

Siden 1997 har vi basert oss på programsystemet exim, opensource utviklet ved Universitetet i Cambridge.

Epost leveres enten til tradisjonelle unix-tjenere hvor posten blir tilgjengelig over standard-protokollene IMAP og POP3, eller for interaktiv bruk med program som alpine og mutt. Men mange ansatte får eposten levert via Outlook/Exchange.

Hvor eposten havner vil kunne bestemmes av filen .forward i den enkeltes hjemmekatalog. Inneholder filen brukernavn@exchange.uib.no vil posten bli levert tilgjengelig for Outlook, er den tom vil posten leveres til "ALF" for ansatte og "RASMUS" for studenter. Filen kan også inneholde en ekstern epostadresse om posten ønsker videresendt ut av UiB.

Filen kan også brukes som et script for å filtrere innkommende meldinger som beskrevet under.

IT-avdelingen forbeholder seg rett til å gjøre endringer i brukerers «.forward» filer dersom de skulle ha syntaktiske feil eller forårsake problemer ved avlevering eller for generell operasjon av postsystem eller server. IT-avdelingen fraskriver seg ethvert ansvar for tapt eller feilavlevert post som følge av feil i selvlagde filtre.


«.forward»

Den enkelte kan lage en fil i sin hjemmekatalog på unix-serverne med navn «.forward», denne vil støtte vanlig syntaks. Dersom en ønsker sin post videresendt til en annen adresse kan adressen legges inn i filen «.forward» og videresendingen blir umiddelbart effektiv.

Dersom en ønsker å videresende en kopi av meldingen til en annen adresse men at avlevering til lokal innboks skal foregå som normalt, kan «.forward» lages slik:

annen@adres.se
userid

Det er også mulig å la et program (f.eks procmail) sortere posten ved å pipe meldingen til dette. Programnavnet skrives til filen «.forward» med tegnet «|» foran. exim støtter også normal håndtering av «vacation». Men ta en titt på kapittelet under først, exim har meget gode muligheter innebygd for de mest tenkelige og utenkelige ønsker og situasjoner.


Utstrakt filtrering

Mange bruker Eudora, Netscape eller annen POP-klient for å lese mail fra serverne på IT-avdelingen. En POP-klient (POP3) vil ikke ha mulighet for å lese innkommende post fra andre steder enn den defaulte innboksen. Men f.eks Eudora-PRO har egne muligheter for å filtrere innkommende post som delvis vil kunne gjøre tilsvarende oppgaver som beskrevet under.

Dersom den første linjen i «.forward» ser slik ut:

# Exim filter

vil postsystemet behandle den under helt andre regler enn en normal forward-fil. Brukere som har benyttet «.mailfilter» og som ønsker å opprettholde denne funksjonaliteten må konvertere til denne nye syntaksen som er forsøkt beskrevet med eksempler under. Komplett bruksanvisning er også tilgjengelig. Ønsker en å sette opp slik filtrering bør bruksanvisningen leses nøye og filteret testes før det tas i bruk. IT-avdelingen ved postmaster@uib.no vil bare til en viss grad kunne bistå for oppsett og feilsøking av filtere. Noen relevante eksempler er imidlertid gitt under.


Test av filter

Når et nytt filter («new-filter») lages bør det testes slik at en føler seg sikker på at det faktisk gjør det det var tiltenkt å gjøre. Lag eller kopier en melding med de aktuelle headere du ønsker å filtrere på til filen «test-message» og bruk kommandoen:

/usr/lib/sendmail -bf new-filter < test-message

Rimelig foreståelige meldinger om hva postsystemet ville gjort blir skrevet til skjermen. Når du er fornøyd med resultatet, kopieres innholdet av «new-filter» til «.forward».


Generell synktaks

Filtrering vil normalt være sekvenser av tester på ulike deler av den innkommende meldingen, f.eks
# Exim filter

if
then
elif
then
else
endif


Kommandoer som understøttes i en slik filterfil er

deliver deliver to an email address (9)
finish end processing (14)
if test condition(s) (15)
logwrite write to log file (13)
logfile define log file (13)
mail send a reply message (12)
pipe pipe to a command (11)
save save to a file (10)
testprint print while testing (14)
vacation tailored form of mail (12)


Tallet refererer til seksjonen i bruksansvisningen hvor kommandoen er utførlig beskrevet.

Alle headere i en melding kan brukes når det testes i filteret vha av variabler med «$» som første tegn. F.eks vil innholdet av headeren «From:» kunne refereres med variabelen «$header_from» og innholdet av headeren «Subject:» med variabelen «$header_subject». Disse variablene kan forkortes til «$h_from» og er caseinsensitive. Det finnes også en del andre variabler, f.eks «$sender_address» som angir meldingens sender under overføringen til mailserveren. Dette er adressen som ble brukt av SMTPs «MAIL FROM:» og er ikke nødvendigvis den samme som hverken finnes i From:, Relpy-to: eller Sender: headerene i meldingen.

Ved test kan ordene «is», «contains» og «match» brukes, uansett er testene uavhengige om tekststrengene inneholder store eller små bokstaver.

if $header_from is kind@edb.uib.no

Uttrykket er sant dersom adressen er «kind@edb.uib.no»

if $header_from contains kind

Uttrykket er sant dersom adressen innholder strengen «kind»

if $header_from match "^kind|postmaster@.*uib.no"

Uttrykket er sant dersom adressen er innledet enten av strengen "kind" eller inneholder "postmaster@" et hvilket som helst domene ved UiB. exims regulære uttrykk er 100% kompatible med perls.

I tester kan også uttrykkene «or», «and» og «not» brukes for å kombinere ulike forutsetninger.


Eksempler

Et filter kan være så langt og foreta så mange tester en måtte ønske og vil kunne utføre selv de meste utenkelige oppgaver. Filteret er rimelig sikkert og er i liten grad sårbart for loops. Her kommer noen korte, enkle og forhåpentligvis relevante eksempler. Mailliste til egen folder De fleste maillister har listedistributørens adresse i headeren «Sender:» og kan derfor ofte brukes. Alternativt vil en f.eks kunne gjøre en slik test:

if $h_to is "list@some.org" or $h_cc is "listsome.org"

Dersom en ønsker alle meldinger mottatt via en liste til en egen folder lesbar for pine eller mutt, kunne «.forward» inneholde (dersom avsenderadressen var «list-request@some.org» og folderens navn var «list»)# Exim filter
if $header_sender is "list-request@some.org"
then
save mail/list
finish
endif


Varsel til personsøker ved mottak av mail.

Jeg er glad jeg ikke bruker personsøker og at den ikke piper til meg hver gang jeg får mail, men dette er en funksjon som mange ønsker seg og som tilbys av ymse teleoperatører. En mulig løsning kunne være slik:# Exim filter
if $sender_address matches "mor|far"
then
mail to 479999999@sms.teleleverandør.no
subject "mail from $sender_address"
text $h_subject
endif


Kaste meldinger

IT-avdelingen foretar en del avvisning av spam, men den enkelte kan også foreta ytterligere sortering. Et nærliggende eksempel kunne være:# Exim filter
if $h_subject contains "ADULT SEX"
then
save /dev/null
finish
endif


Kopi til annen mailadresse

Mange har eget abonnement hos eksterne leverandører og i enkelte tilfeller er posten så viktig at den bør leveres til flere adresser.# Exim filter
if $header_from contains "kind"
then
deliver megselv@online.no
deliver userid
endif

«userid» settes til ens egen userid på UiBs server og leveres både lokalt og til ens adresse hos Tullemor.


Multiple mailbokser

Når du får konto på unix-serverne ved IT-avdelingen vil du også bli satt opp med et mailalias. Brukernavnet vil være fem bokstaver på ansattmaskinene, mens det på rasmus vil være "st" etterfulgt av fem tall. Mailaliaset vil være på formen

Fornavn punktum Etternavn krøllalfa maildomene

Studenter vil bli satt opp med maildomenet student.uib.no, en oversikt over ansattes maildomener finner du under siden maildomener. Du vil ikke selv kunne sette opp andre aliaser, det er det bare "postmaster" som kan. Veldig ofte vil du kunne bruke ulike maildomener, ansatte vil f.eks oftest kunne bruke bare @uib.no og alle kan bruke maskinnavn (f.eks @alf.uib.no for ansatte og @rasmus.uib.no for studenter).

Men noen ganger kan det være praktisk å kunne oppgi mailadressing sin på en slik måte at du kan gjenkjenne hvor du oppga den. Som en utvidelse av brukernavnet kan alle lage slike gjenkjennbare mailboksnavn ved hjelp av tegnet pluss (+) og en vilkårlig tekststreng (som selvsagt ikke kan inneholde norske bokstaver). Om brukernavnet er BRUKER kan du altså bruke slike adresser


Ansatt Student
BRUKER+news@uib.no BRUKER+news@student.uib.no
BRUKER+annonse@alf.uib.no BRUKER+annonse@rasmus.uib.no
BRUKER+viktig@alfred.uib.no BRUKER+viktig@nille.uib.no

Tekststrengen du bruker mellom "+" og "@" kan du benytte i exims filterfil (.forward) med navnet $local_part_suffix# Exim filter
if $local_part_suffix is +news
then
save mail/usenetsvar
finish
endif

if $local_part_suffix is +viktig
then
unseen deliver 99999999@mobilpost.com
finish
endif

Merk at her må BRUKER være brukernavnet og ikke mailaliaser som Fornavn.Etternavn.


Kaste meldinger

IT-avdelingen foretar en del avvisning av spam, men den enkelte kan også foreta ytterligere sortering. Et nærliggende eksempel kunne være:# Exim filter if $h_subject contains "ADULT SEX"
then
save /dev/null
finish
endif

IT-avdelingens eposttjenere avviser ikke nødvendigvis mail selv om avsenders maskin er svartelistet (se RBL) av RSS eller ORBS. Men serverne våre slår opp mot disse tjenestene og stempler meldinger fra svartelistede maskiner med en egen meldingsheader, X-rbl-warning:

Dersom du ikke vil ha post fra slike steder kan du legge f.eks dette til .forward-filen din, den antatte spammen kastes men logføres til filen spamfilter.log i hjemmekatalogen din på mailserveren.# Exim filter

if $h_X-RBL-Warning matches "ordb|spamhaus|spamcop"
then
logfile $home/spamfilter.log
logwrite "$tod_log $sender_address $sender_host_name $h_X-RBL-Warning"
seen finish
endif

Dersom du f.eks er med på en liste som er svartelistet og du ønsker å kaste alle meldinger fra svartelistede maskiner unntatt fra denne kan filteret se slik ut# Exim filter
if $sender_address is owner-e-fugl@feathers.net
then
save mail/fugler
finish
endif
if $h_X-rbl-warning matches "ordb|spamhaus|spamcop"
then
logfile $home/spamfilter.log
logwrite "$tod_log $sender_address $sender_host_name $h_X-RBL-Warning"
seen finish
endif

Dersom du foretrekker å bruke procmail heller enn exims eget filterspråk, lar du din «.forward» bare inneholde


|/local/bin/procmail