ECLIPSE (reservoir simulator)

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 1. okt. 2012 kl. 10:33 av St06047 (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

ECLIPSE er en reservoarsimulator fra Schlumberger. Programmet er beregnet for beregning av strøm og produksjon av olje, gass og vann i et petroleumsreservoar, men brukes også i beslektete problem som simulering av lab-forsøk, CO2-lagring osv. Den er en av de markedsledende reservoarsimulatorene i bruk hos oljeselskaper. ECLIPSE er kjernen i en samling programmer ("ECLIPSE suite") som inkluderer selve reservorasimulatoren og en rekke pre- og post-prosesseringsprogremmer for å bygge en simuleringsmodell, og analysere resultatene etter kjøring.

ECLIPSE suite er tilgjengelig (på Windows og Linux) for alle studenter og ansatte ved UiB og assosierte selskaper. Programpakken kan installeres på egen PC. Veiledning for installasjon finnes på http://folk.uib.no/fciop/Res_sim_course.htm .


(Passord fås ved henvendelse til oystein.pettersen@uni.no)


En innføring i bruksområde og bruk finnes på http://folk.uib.no/fciop/lecture_notes.htm. Ved kjøring av programmet må PC være tilknyttet UiB-nett. Programmet kan også kjøres eksternt, via Vpn.

For tiden har UiB 172 lisenser for ECLIPSE, og varierende antall lisenser for hjelpeprogrammene (fra 1 for de minst brukte til 20 for de mest populære). Dette er flytende lisenser, d.v.s. maks. antall samtidige brukere)


I lisensavtalen inngår et krav om at programmet bare kan brukes til ikke-kommersielle formål. For UiB betyr dette at vi bruker programmet til forskning og undervisning, men kan ikke bruke det til konsulentoppdrag e.l.


Kontaktperson på UiB og mot Schlumberger er Øystein Pettersen (adresse over). Merk at "vanlige" brukere ikke har adgang til å ta direkte kontakt med Schlumberger support.