E-post på Unix

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 23. aug. 2021 kl. 20:07 av Edmmb (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

E-posttjenester på Unix

IT-avdelingen gir e-posttjenester for studenter og tilsatte ved UiB.


  • E-post kan leses på ulike måter:
  • webmail.uib.no i en nettleser (Mozilla, Internet Explorer, Opera, m.m.)
  • med et eget e-postprogram lokalt på din PC (Mozilla, Outlook, Eudora, m.m.) Se oppsett
  • med SSH eller telnet (SSH anbefales i så fall) og pine eller mutt
  • Dersom du bruker alf.uib.no (eller hermes.uib.no) som mailserver, kan du ved fravær legge inn en fraværsmelding
postmaster@uib.no vil kunne være behjelpelig med å sette opp maillister for universitetstilknyttede formål.
  • Ta forbehold mot at IT-avdelingen blokkerer spampost til deg.
  • Få tilsendt ukentlig rapport over hvilken e-post adressert til deg som blokkeres IT-avdelingen.


Disse tjenestene er tilbudt via de sentrale unixserverne.