Forskjell mellom versjoner av «Driftsstatistikk e-post»

Fra IT-hjelp UiB
Linje 1: Linje 1:
{{Utdatert}}
+
IT-avdelingen har drevet eposttjenester siden 1985, men først fra 1991 på dagens unix-plattform. Vi bruker fortsatt maileren Exim under operativsystemet Solaris. Det i underkant av ti kraftige servere som inngår i epostløsningen vår (alf, half, rolf, alfons, begonia, thoralf, rasmus, nille for å nevne noen).
{{SIS}}
 
{{Mangler lenker| url=http://it.uib.no/?mode=show_page&link_id=1496&sublink_id=2224&subsublink_id=6216&toplink_id=1577}}
 
  
MAIL-serverne
+
Litt [http://tjinfo.uib.no/stat/historie.html historie og statistikk] finnes fra tidligere tider.
  
En del miljøer ved UiB driver egne mailtjenester som er relativt uavhengige av IT-avdelingen. Det gjelder hovedsaklig matnat-institutter.
+
[http://tjinfo.uib.no/stat/epost.html Aktuell statistikk] oppdateres hver natt.
 
 
IT-avdelingen tilbyr epost-tjenere for en rekke andre institutter og avdelinger, tilbudet er implementert på to servere noralf.uib.no og  alf.uib.no. Disse to utfyller og overlapper hverandres oppgaver. Skulle den ene gå ned vil den andre overta. Selv om mye av postgangen er avhengig av at begge serverne er operative, vil ingen krise oppstå om den ene av serverne er ute av funksjon en periode. alfs hovedoppgave er å håndtere den  enkeltes innboks mens spesialiserte løsninger som  lister og  fax-gatewayen håndteres av noralf. I tillegg kommer  studentserveren og utplasserte «syv søstre-maskiner» på noen fakulteter.
 
 
 
Pr november -98 var det 11500 personer registrert under IT-avdelingens postkontor, ca 25000 mailadresser. ca 10000 personer hadde datakonto på serverne til IT-avdelingen. I 2004 har ca 20000 personer epost via IT-avdelingen.
 
 
 
IT-avdelingen gikk i juli 1998 over til å benytte mailsystemet  Exim, mer  historie finnes.
 
  
 
[[Kategori:E-post]]
 
[[Kategori:E-post]]

Revisjonen fra 10. mar. 2010 kl. 10:57

IT-avdelingen har drevet eposttjenester siden 1985, men først fra 1991 på dagens unix-plattform. Vi bruker fortsatt maileren Exim under operativsystemet Solaris. Det i underkant av ti kraftige servere som inngår i epostløsningen vår (alf, half, rolf, alfons, begonia, thoralf, rasmus, nille for å nevne noen).

Litt historie og statistikk finnes fra tidligere tider.

Aktuell statistikk oppdateres hver natt.