Bytte av jobb/tilhørighet internt på UiB

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 9. aug. 2013 kl. 12:22 av Mihho (diskusjon | bidrag) (Oppdaterer til riktig lenke til skjema Flytting av telefon (opprinnelig en død lenke))


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Sjekkliste ved bytte av jobb/tilhørighet internt på UiB

Dette gjelder ansatte som bytter arbeidssted fra en enhet (avdeling/institutt el) til en annen.


Studenter som blir ansatt, søker på vanlig måte om ansatt-konto. https://sebra.uib.no/sebra/Register/ansatt_register?type=ansatt&lang=norsk


Ansatte som trenger studentkonto kan opprette dette selv via https://sebra.uib.no klikk linken "student" under Opprett konto. En må ha semesterregistrert seg min. en time før en kan opprette konto via sebra.


Dette gjelder primært personer som både i gammel og ny stilling er lønnet med månedslønn fra UiB eller UNIFOB.

For personer som ikke er lønnet med månedslønn kan det gjelde egne rutiner.


Bytte av avdeling

Hvis du allerede har ansattkonto aktiv eller sperret, så ikke søk om ny konto. Du skal bruke samme brukerid også i ditt nye ansettelsesforhold. ITA og SEBRA vil evt. tilpasse den med ny epostadresse o.l.

Godkjenner kan gi tilgang til de avdelingsvise fellesområder og intranettsider uten at det foreligger søknad. (nytt siden 15. september 2009).


Hva må den ansatte gjøre ved bytte av jobb:

Sørge for avdelingene hun slutter/begynner på melder fra til Personal- og økonomiavdelingen om den nye tilhørigheten.

Opplysningene i personalsystemet (PAGA, statens lønns- og personalsystem) er grunnlag for tilhørighet i datasystemene og må være på plass for at man skal få de rette tilganger osv.

Opplysningene i personalsystemet er også grunnlag for oppføring i den elektroniske telefonkatalogen og i IT-avdelingens brukerstøttesystem IssueTracker.


Tilgang til den nye enhetens fellesområde.

Enkleste måte å få tilgang til fellesområde for ny avdelinge er å kontakte godkjenner, som kan gi deg tilgang via SEBRA. (Merk at dette kun gjelder fellesområder tilknyttet et 'sted' (avdeling, institutt) som administreres via SEBRA.

Hvis du også skal endre tilgang til fellesområder for prosjekter e.l. på tvers av enheter, må det håndteres utenfor SEBRA.)


Tilgang til den nye enhetens intranettområde

Tilgang til intranettområde blir opprettet automatisk når oppdaterte data er overført fra personalsystemet til brukeradministrasjonssystemet SEBRA, men ettersom dette kan ta noe tid, anbefaler vi at du tar kontakt med godkjenner for avdelingen, som kan gi deg tilgang via SEBRA.


Melde fra til IT-avdelingen om flyttingen.

Når du melder fra til IT-avdelingen om at du bytter arbeidssted/tilhørighet vil vi:


  • Endre epostadressen slik at din epostadresse avspeiler hvilken enhet du er tilknyttet.
Den gamle epostadressen virker fortsatt og all post som sendes til den kommer fortsatt til din postboks.
  • Vurdere om dine lagringsområder på servere i nettverket (hjemme- og profilkatalog) skal flyttes til en annen server og evt.
gjennomføre en slik flytting


Hvis du skal ha med datamaskinen fra et sted til et annet i forbindelse med byttingen:

Meld fra til IT-avdelingen om dette - helst før du flytter datamaskinen - på telefon til BRITA eller http://bs.uib.no/.

Ta med detaljer om (dersom dette er kjent):

  • Hvor flytter du fra (sted, rom)
  • Hvor flytter du til (sted, rom)
  • Datamaskinens navn (kan finnes i Windows ved å velge: start - support - show computer info)
IT-avdelingen vil sørge for at PCen fungerer på nettet på stedet du flytter til,
og oppdatere navn/informasjon om PCen i systemene våre.


Hvis du skal bytte telefonnummer:

Vanligvis beholder man sitt telefonnummer når man bytter jobb.

Da bestilles bare flytting av nummeret til det nye stedet.

Hvis man skal bytte til et annet nummer, må telefonsentralen få beskjed om dette så de kan oppdatere sin nummerinformasjon.

(Ring telefonsentralen på internnummer 9.)


Når du er på plass i den nye jobben og har logget inn på PCen:

Koble til nye skrivere. Dette gjør du selv etter anvisningen på IT-avdelingens nettsider.


Merk at brukernavn og passord ikke endres når du bytter jobb/tilhørighet!

Brukernavnet endres aldri. Passordet kan du selv forandre i SEBRA.