Forskjell mellom versjoner av «Bytte av jobb/tilhørighet internt på UiB»

Fra IT-hjelp UiB
m
(Erstatter siden med «[https://hjelp.uib.no/tas/public/ssp/content/detail/service?unid=19e33cac8ca04f50b376ab6811c7b5e1 Informasjon om brukerkontoer og tilganger finnes nå i UiBhjelp.]»)
Tagg: Erstattet
 
Linje 1: Linje 1:
[[en:Changing of job/affiliation internal on UiB]]
+
[https://hjelp.uib.no/tas/public/ssp/content/detail/service?unid=19e33cac8ca04f50b376ab6811c7b5e1 Informasjon om brukerkontoer og tilganger finnes nå i UiBhjelp.]
 
 
==Sjekkliste ved bytte av jobb/tilhørighet internt på UiB==
 
 
 
Dette gjelder ansatte som bytter arbeidssted fra en enhet (avdeling/institutt el) til en annen.
 
 
 
Studenter som blir ansatt, søker på vanlig måte om ansatt-konto. https://sebra.uib.no/sebra/Register/ansatt_register?type=ansatt&lang=norsk
 
 
 
Ansatte som trenger studentkonto kan opprette dette selv via https://sebra.uib.no klikk linken "''student''" under ''Opprett konto''.  En må ha semesterregistrert seg min. en time før en kan opprette konto via sebra.
 
 
 
Dette gjelder primært personer som både i gammel og ny stilling er lønnet med månedslønn fra UiB eller UNIFOB.
 
 
 
For personer som ikke er lønnet med månedslønn kan det gjelde egne rutiner.
 
 
 
===Bytte av avdeling===
 
 
 
Hvis du allerede har ansattkonto aktiv eller sperret, så ikke søk om ny konto.  Du skal bruke samme brukerid også i ditt nye ansettelsesforhold.  ITA og SEBRA vil evt. tilpasse den med ny e-postadresse o.l.
 
 
 
Godkjenner kan gi tilgang til de avdelingsvise fellesområder og intranettsider uten at det foreligger søknad. (nytt siden 15. september 2009).
 
 
 
===Hva må den ansatte gjøre ved bytte av jobb:===
 
* Sørge for avdelingene hun slutter/begynner på melder fra til Personal- og økonomiavdelingen om den nye tilhørigheten.
 
* Opplysningene i personalsystemet (PAGA, statens lønns- og personalsystem) er grunnlag for tilhørighet i datasystemene og må være på plass for at man skal få de rette tilganger osv.
 
* Opplysningene i personalsystemet er også grunnlag for oppføring i den elektroniske telefonkatalogen og i IT-avdelingens brukerstøttesystem [https://hjelp.uib.no UiBhjelp].
 
 
 
===Tilgang til den nye enhetens fellesområde.===
 
Enkleste måte å få tilgang til fellesområde for ny avdelinge er å kontakte godkjenner, som kan gi deg tilgang via SEBRA.
 
(Merk at dette kun gjelder fellesområder tilknyttet et 'sted' (avdeling, institutt) som administreres via SEBRA.
 
 
 
Hvis du også skal endre tilgang til fellesområder for prosjekter e.l. på tvers av enheter, må det håndteres utenfor SEBRA.)
 
 
 
===Melde fra til IT-avdelingen om flyttingen===
 
 
 
Når du melder fra til IT-avdelingen om at du bytter arbeidssted/tilhørighet vil vi:
 
 
 
* Vurdere om dine lagringsområder på servere i nettverket (hjemme- og profilkatalog) skal flyttes til en annen server og eventuelt
 
 
 
:gjennomføre en slik flytting
 
 
 
 
 
====Hvis du skal ha med datamaskinen fra et sted til et annet i forbindelse med byttingen====
 
 
 
Meld fra til IT-avdelingen om dette - helst før du flytter datamaskinen - på telefon til BRITA eller  http://hjelp.uib.no/.
 
 
 
Ta med detaljer om (dersom dette er kjent):
 
 
 
* Hvor flytter du fra (sted, rom)
 
 
 
* Hvor flytter du til (sted, rom)
 
 
 
* Datamaskinens navn (kan finnes i Windows ved å velge: start - support - show computer info)
 
 
 
:IT-avdelingen vil sørge for at PCen fungerer på nettet på stedet du flytter til,
 
:og oppdatere navn/informasjon om PCen i systemene våre.
 
 
 
 
 
====Hvis du skal bytte telefonnummer====
 
 
 
Vanligvis beholder man sitt telefonnummer når man bytter jobb.
 
 
 
Da bestilles bare
 
[https://studentportal.uib.no/portals/it.uib.no/?mode=html&file=skjema/telefoni/flytting.php&link_id=1532&sublink_id=1585 flytting av nummeret] til det nye stedet.
 
 
 
Hvis man skal bytte til et annet nummer, må telefonsentralen få beskjed om dette så de kan oppdatere sin nummerinformasjon.
 
 
 
(Ring telefonsentralen på internnummer 9 eller registrer en sak på [https://hjelp.uib.no hjelp.uib.no].)
 
 
 
===Merk at brukernavn og passord ikke endres når du bytter jobb/tilhørighet!===
 
Brukernavnet endres aldri. Passordet kan du selv forandre i [https://sebra.uib.no/ SEBRA.]
 
 
 
 
 
 
 
[[Kategori:IT-sikkerhet]]
 
 
 
[[Kategori:SEBRA]]
 

Nåværende revisjon fra 25. feb. 2022 kl. 12:41