Brukerstøtte i undervisningsrom

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Informasjon og bilder av bygg og rom ved UiB.

denne siden er det informasjon om og bilder av rom og bygg som er tilgjengelige ved UiB. Dette er basert på bestillersystemet Syllabus, dersom du ikke finner rommet du leter etter på denne siden ta kontakt med Eiendomsavdelingen eller det aktuelle fakultet for mer informasjon.

Data-/IT-assistanse

Vi oppfordrer alle brukere til å sette seg inn i utstyret som finnes i rommet de skal bruke i god tid før bruk. Ta eventuelt kontakt med kontaktpersoner / PC-vakter / Data-/IT-assistanse listet under for opplæring. Hvis man ikke får kontakt med disse, ring 2. linje brukerstøtte i auditorier tlf. 555 88587.

Det humanistiske fakultet

Data-/IT-assistanse Sydneshaugen skole Tlf. 480 96 662
Data-/IT-assistanse HF-bygget Tlf. 905 13 077
pcvakt.hf@uib.no

Det juridiske fakultet

Data-/IT-assistanse Tlf. 555 89501
pcvakt.jus@uib.no

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Data-/IT-assistanse RFB Tlf. 555 84110
Data-/IT-assistanse HIB Tlf. 555 89405
pcvakt.matnat@uib.no

Det medisinsk-odontologiske fakultet

PC-vaktene som gir data-/IT-assistanse på UiB-utstyr kan bare i liten grad hjelpe til med problemer på Helse Vest sitt utstyr.

Bygg: Hvem ringer man til:
DSH/SMU
AHH PC-vakt BBB Tlf. 555 89409
BBB PC-vakt BBB Tlf. 555 89409
ISF
Sentralblokken PC-vakt HUS Tlf. 405 52 685
KK BK ØYE
(Gamle Hovedbygg)
Gjelder UiB-utstyr
Odontologi Rune Haakonsen Tlf. 555 86546
Knut Erik Buanes Tlf. 555 86019
pcvakt.med@uib.no

Det psykologiske fakultet

Data-/IT-assistanse Christies gate 12 og 13 : Tlf. 555 84705
pcvakt.psych@uib.no
Data-/IT-assistanse BBB 9. etg: Tlf. 555 89409
pcvakt.med@uib.no

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Data-/IT-assistanse Tlf. 555 89187
pcvakt.sv@uib.no

Andre bygninger

Data-/IT-assistanse Studentsenteret: Tlf. 555 89187
pcvakt.sv@uib.no
Data-/IT-assistanse Thormøhlensgate 51 (Vitensenteret): Tlf. 555 89405
pcvakt.matnat@uib.no