Brukerkonto og tilganger

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 24. jan. 2010 kl. 18:00 av Edpjm (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Informasjon.gif Autoritativ informasjon! Denne siden inneholder informasjon som er autoritativ og vedlikeholdes av IT-avdelingen.


Alle studenter og ansatte ved UiB skal ha en brukerkonto. Denne gir tilgang til blant annet tjenester som e-post, lagring, utskrift, hjemmesider, tilgang til Internet fra UiB eller hjemmefra.

[SEBRA] er UiB sitt sentrale brukeradministrasjonssystem, der man søker om og oppretter konto, bytter passord, søker om ekstra tilganger osv. Hver enhet (ansvarssted) ved UiB har sin(e) godkjenner(e) i SEBRA som godkjenner oppretting av konto for ansatte og "andre" (gjester o.l.)

For å få opprette brukerkonto ved UiB, må en akseptere universitetet sitt IKT-reglement.