Forskjell mellom versjoner av «Beskrivelse av tjenesten personlig brukerkonto»

Fra IT-hjelp UiB
(Redaksjon er sentralisert)
 
Linje 1: Linje 1:
Dette er et vedlegg til IT-avdelingens [https://wikihost.uib.no/ithjelp/index.php/Serviceerkl%C3%A6ring_fra_IT-avdelingen serviceerklæring]
+
[https://hjelp.uib.no/tas/public/ssp/content/detail/service?unid=19e33cac8ca04f50b376ab6811c7b5e1 Informasjon om brukerkontoer og tilganger finnes nå i UiBhjelp.]
{{Autoritativ informasjon}}
 
Alle ansatte ved UiB skal ha personlig brukerkonto,
 
 
 
hjemmekatalog og tilgang til e-post og vevområde.
 
 
 
 
 
Ansatte har brukerkonto så lenge de finnes i UiBs personalsystem.
 
 
 
Også personer som har et forhold til et av firmaene ved UiB og som trenger tilgang til UiBs IT-tjenester kan få brukerkonto.
 
 
 
 
 
SEBRA er UiBs sentrale brukeradministrasjonssystem,
 
 
 
der en søker om og oppretter konto, bytter passord, søker om ekstra tilganger osv.
 
 
 
Hver enhet (ansvarssted) ved UiB har sin(e) godkjenner(e) i SEBRA
 
 
 
som godkjenner oppretting av konto for ansatte og "andre" (gjester o.l.)
 
 
 
 
 
Alle ansatte kan rekvirere midlertidige konti til gjester på https://tjinfo.uib.no/nettkonto
 
 
 
 
 
Alle fast ansatte kan opprette midlertidige kurskonti for f.eks.
 
 
 
eksterne brukere som skal bruke maskiner i kurslokaler.
 
 
 
Se rutinebeskrivelse på http://www.uib.no/persok/Sebra/Opprette_kurskonto.htm
 
 
 
 
 
 
 
[[Kategori:Regler, rutiner og retningslinjer]]
 

Nåværende revisjon fra 25. feb. 2022 kl. 12:43