Avanserte påmeldingsskjema i samarbeid med IT-avdelingen

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 11. aug. 2011 kl. 14:07 av Cdo021 (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Hva kan du bruke skjematjenesten fra IT-avdelingen til?

Mer avansert funksjonalitet enn det som støttes i selvhjelpsskjemaet skjemaker kan tilbys via et annet verktøy i samarbeid med IT-avdelingen. Det kan for eksempel være behov for oppfølging av informasjonsinnhentingen og generering av rapporter. Eksempler på slik bruk er velferdshyttene, påmeldingsskjema til større kurs og konferanser, HMS-rapportering m.m. Ved slike behov må det spesiallages skjema i en egen applikasjon med bistand fra IT-avdelingen.

Hva skal denne tjenesten ikke brukes til?

Avansert skjemaproduksjon er ressurskrevende, så IT-avdelngen har begrenset kapasitet til å utføre slikt arbeid. Vi forbeholder oss derfor muligheten til å avvise forespørsler om å lage slike skjema. Vi vil for eksempel ikke påta oss å lage skjema som lett kan lages i Skjemaker, eller som er bedre egnet i et komplett spørreverktøy. Er det få brukere som skal fylle inn ønsket skjema, vil det heller ikke være ressurseffektivt å benytte dette avanserte verktøyet. Se også sammnligning på oversiktssiden om skjemaverktøy og -tjenester.

Hvem kan bruke skjematjenesten fra IT-avdelingen?

Enheter tilknyttet Universitetet i Bergen kan be om hjelp fra IT-avdelingen til å få laget mer avanserte vevbaserte skjema.

Hvordan komme i gang?

Sjekk på Skjemaverktøy og -tjenester, eventuelt også sidene om Skjemaker eller det komplette spørreverktøyet SurveyXact om disse er bedre egnet for ditt behov. Mener du å ha behov for hjelp fra IT-avdelingen til å lage skjema, kan du registrere en forespørsel til IT-avdelingen via Issue-tracker - i god tid.

NB! Trenger du slikt spesialtilpasset påmeldingsskjema, er det viktig å være ute i god tid. Både planlegging og gjennomgang av funksjonalitet, utvikling og testing tar sin tid.


Se også

Skjemaverktøy og -tjenester