Forskjell mellom versjoner av «Avanserte påmeldingsskjema i samarbeid med IT-avdelingen»

Fra IT-hjelp UiB
 
(Én mellomliggende revisjon av en annen bruker er ikke vist)
Linje 3: Linje 3:
  
 
== Hva skal denne tjenesten ''ikke'' brukes til? ==
 
== Hva skal denne tjenesten ''ikke'' brukes til? ==
Avansert skjemaproduksjon er ressurskrevende, så IT-avdelngen har begrenset kapasitet til å utføre slikt arbeid. Vi forbeholder oss derfor muligheten til å avvise forespørsler om å lage slike skjema. Vi vil for eksempel ikke påta oss å lage skjema som lett kan lages i [[Skjemaker - selvhjelp skjemaverktøy|Skjemaker]], eller som er bedre egnet i et [[Spørreundersøkelser - verktøy for utvikling, utsending og analyse|komplett spørreverktøy]]. Er det få brukere som skal fylle inn ønsket skjema, vil det heller ikke være ressurseffektivt å benytte dette avanserte verktøyet. Se også sammnligning på oversiktssiden om [[skjemaverktøy og -tjenester]].
+
Avansert skjemaproduksjon er ressurskrevende, så IT-avdelingen har begrenset kapasitet til å utføre slikt arbeid. Vi forbeholder oss derfor muligheten til å avvise forespørsler om å lage slike skjema. Vi vil for eksempel ikke påta oss å lage skjema som lett kan lages i [[Skjemaker - selvhjelp skjemaverktøy|Skjemaker]], eller som er bedre egnet i et [[Spørreundersøkelser - verktøy for utvikling, utsending og analyse|komplett spørreverktøy]]. Er det få brukere som skal fylle inn ønsket skjema, vil det heller ikke være ressurseffektivt å benytte dette avanserte verktøyet. Se også sammnligning på oversiktssiden om [[skjemaverktøy og -tjenester]].
  
 
== Hvem kan bruke skjematjenesten fra IT-avdelingen? ==
 
== Hvem kan bruke skjematjenesten fra IT-avdelingen? ==
Linje 9: Linje 9:
  
 
== Hvordan komme i gang? ==
 
== Hvordan komme i gang? ==
Sjekk på [[Skjemaverktøy og -tjenester|Skjemaverktøy og -tjenester]], eventuelt også sidene om [[Skjemaker - selvhjelp skjemaverktøy|Skjemaker]] eller det komplette [[Spørreundersøkelser - verktøy for utvikling, utsending og analyse|spørreverktøyet SurveyXact]] om disse er bedre egnet for ditt behov. Mener du å ha behov for hjelp fra IT-avdelingen til å lage skjema, kan du registrere en forespørsel til IT-avdelingen via [https://bs.uib.no Issue-tracker] - i god tid.
+
Sjekk på [[Skjemaverktøy og -tjenester|Skjemaverktøy og -tjenester]], eventuelt også sidene om [[Skjemaker - selvhjelp skjemaverktøy|Skjemaker]] eller det komplette [[Spørreundersøkelser - verktøy for utvikling, utsending og analyse|spørreverktøyet SurveyXact]] om disse er bedre egnet for ditt behov. Mener du å ha behov for hjelp fra IT-avdelingen til å lage skjema, kan du registrere en forespørsel til IT-avdelingen via [https://hjelp.uib.no UiBhjelp] - i god tid.
  
 
NB! Trenger du slikt spesialtilpasset påmeldingsskjema, er det viktig å være ute i god tid. Både planlegging og gjennomgang av funksjonalitet, utvikling og testing tar sin tid.
 
NB! Trenger du slikt spesialtilpasset påmeldingsskjema, er det viktig å være ute i god tid. Både planlegging og gjennomgang av funksjonalitet, utvikling og testing tar sin tid.
 
  
 
== Se også ==
 
== Se også ==

Nåværende revisjon fra 11. nov. 2019 kl. 14:40

Hva kan du bruke skjematjenesten fra IT-avdelingen til?

Mer avansert funksjonalitet enn det som støttes i selvhjelpsskjemaet skjemaker kan tilbys via et annet verktøy i samarbeid med IT-avdelingen. Det kan for eksempel være behov for oppfølging av informasjonsinnhentingen og generering av rapporter. Eksempler på slik bruk er velferdshyttene, påmeldingsskjema til større kurs og konferanser, HMS-rapportering m.m. Ved slike behov må det spesiallages skjema i en egen applikasjon med bistand fra IT-avdelingen.

Hva skal denne tjenesten ikke brukes til?

Avansert skjemaproduksjon er ressurskrevende, så IT-avdelingen har begrenset kapasitet til å utføre slikt arbeid. Vi forbeholder oss derfor muligheten til å avvise forespørsler om å lage slike skjema. Vi vil for eksempel ikke påta oss å lage skjema som lett kan lages i Skjemaker, eller som er bedre egnet i et komplett spørreverktøy. Er det få brukere som skal fylle inn ønsket skjema, vil det heller ikke være ressurseffektivt å benytte dette avanserte verktøyet. Se også sammnligning på oversiktssiden om skjemaverktøy og -tjenester.

Hvem kan bruke skjematjenesten fra IT-avdelingen?

Enheter tilknyttet Universitetet i Bergen kan be om hjelp fra IT-avdelingen til å få laget mer avanserte vevbaserte skjema.

Hvordan komme i gang?

Sjekk på Skjemaverktøy og -tjenester, eventuelt også sidene om Skjemaker eller det komplette spørreverktøyet SurveyXact om disse er bedre egnet for ditt behov. Mener du å ha behov for hjelp fra IT-avdelingen til å lage skjema, kan du registrere en forespørsel til IT-avdelingen via UiBhjelp - i god tid.

NB! Trenger du slikt spesialtilpasset påmeldingsskjema, er det viktig å være ute i god tid. Både planlegging og gjennomgang av funksjonalitet, utvikling og testing tar sin tid.

Se også

Skjemaverktøy og -tjenester