Forskjell mellom versjoner av «ArcGIS»

Fra IT-hjelp UiB
(Arc Desktop og Arc Pro finnes bare for Windows)
Linje 12: Linje 12:
 
UiB har inngått en avtale ([[:Kategori:Sitelisensprogramvare|sitelisens]]) som gjør at ansatte og studenter ved UiB kan benytte ArcGIS i undervisning og oppgaveløsning.
 
UiB har inngått en avtale ([[:Kategori:Sitelisensprogramvare|sitelisens]]) som gjør at ansatte og studenter ved UiB kan benytte ArcGIS i undervisning og oppgaveløsning.
  
Maskiner som driftes sentralt kan få en standardpakke installert ved henvendelse til IT-avdelingen ([https://bs.uib.no/ https://bs.uib.no] / tlf. (555) 84700). Denne pakken krever at maskinen er tilkoblet UiB nett, enten via kabel eller vpn. Dersom en skal installere Arcgis på pc som skal brukes uten å være på nett, må programmet installeres manuelt.
+
Maskiner som driftes sentralt kan få en standardpakke installert ved henvendelse til IT-avdelingen ([https://hjelp.uib.no/ https://hjelp.uib.no] / tlf. (555) 84700). Denne pakken krever at maskinen er tilkoblet UiB nett, enten via kabel eller vpn. Dersom en skal installere Arcgis på pc som skal brukes uten å være på nett, må programmet installeres manuelt.
  
  
For manuell installasjon kan programvaren lastes ned fra https://tjinfo.uib.no/program (forutsetter blant annet at en har administratorrettigheter på maskinen). Merk at det er egen nedlasting for studenter og ansatte. Ansattversjonen krever en standard lisensfil (varer ut året) mens studentversjonen krever en unik lisenskode per installasjon (varer i et år fra aktivering). Lisensfil eller kode får en ved å henvende seg til IT-avdelingen ([https://bs.uib.no/ https://bs.uib.no] / tlf. (555) 84700).
+
For manuell installasjon kan programvaren lastes ned fra https://tjinfo.uib.no/program (forutsetter blant annet at en har administratorrettigheter på maskinen). Merk at det er egen nedlasting for studenter og ansatte. Ansattversjonen krever en standard lisensfil (varer ut året) mens studentversjonen krever en unik lisenskode per installasjon (varer i et år fra aktivering). Lisensfil eller kode får en ved å henvende seg til IT-avdelingen ([https://hjelp.uib.no/ https://hjelp.uib.no] / tlf. (555) 84700).
  
 
== ArcGIS Pro ==
 
== ArcGIS Pro ==
For å bruke ArcGIS pro på klientdriftet maskin må en ha ArcGIS online medlemskap for at vi skal kunne tilordne deg lisens. Programmet er tilgjengelig via [[Windows_-_Software_Center|Software Center]]. Arcgis online medlemskap (evt også ArcGis Pro lisens) kan en få ved å opprette sak via https://bs.uib.no  
+
For å bruke ArcGIS pro på klientdriftet maskin må en ha ArcGIS online medlemskap for at vi skal kunne tilordne deg lisens. Programmet er tilgjengelig via [[Windows_-_Software_Center|Software Center]]. Arcgis online medlemskap (evt også ArcGis Pro lisens) kan en få ved å opprette sak via https://hjelp.uib.no  
  
  

Revisjonen fra 23. mar. 2020 kl. 09:55

Produsent

ESRI

Leverandør

Geodata AS

ArcGIS programvare ved UiB

UiB har inngått en avtale (sitelisens) som gjør at ansatte og studenter ved UiB kan benytte ArcGIS i undervisning og oppgaveløsning.

Maskiner som driftes sentralt kan få en standardpakke installert ved henvendelse til IT-avdelingen (https://hjelp.uib.no / tlf. (555) 84700). Denne pakken krever at maskinen er tilkoblet UiB nett, enten via kabel eller vpn. Dersom en skal installere Arcgis på pc som skal brukes uten å være på nett, må programmet installeres manuelt.


For manuell installasjon kan programvaren lastes ned fra https://tjinfo.uib.no/program (forutsetter blant annet at en har administratorrettigheter på maskinen). Merk at det er egen nedlasting for studenter og ansatte. Ansattversjonen krever en standard lisensfil (varer ut året) mens studentversjonen krever en unik lisenskode per installasjon (varer i et år fra aktivering). Lisensfil eller kode får en ved å henvende seg til IT-avdelingen (https://hjelp.uib.no / tlf. (555) 84700).

ArcGIS Pro

For å bruke ArcGIS pro på klientdriftet maskin må en ha ArcGIS online medlemskap for at vi skal kunne tilordne deg lisens. Programmet er tilgjengelig via Software Center. Arcgis online medlemskap (evt også ArcGis Pro lisens) kan en få ved å opprette sak via https://hjelp.uib.no


Spatial Analyst Tool

For å aktivisere Spatial Analyst Tool i installasjonen følger du denne hjelpesiden. Om nødvendig gå gjennom Desktop Administrator registration sekvensen en gang til og huke av det du trenger.

GIS-ambassadør ved UiB

Høsten 2013 ble det ansatt en såkalt GIS-ambassadør ved UiB. GIS-ambassadøren er en student med ansvar for å utføre arbeidsoppgaver tilknyttet GIS og Esri-programvare ved UiB. Oppgavene er både drifts- og ambassadørrelaterte, og gjennomføres i samarbeid med IT-avdelingen ved UiB. Stillingen innebærer å være primær kontaktperson mellom UiB og Geodata, samt å bistå studenter ved studiestedet i bruk av programvaren. Ambassadørene skal også ha kontakt ved aktuelle linjeforeninger ved UiB og hjelpe til med å arrangere bedriftspresentasjoner, karrieredager og lignende.

Mer om GIS-ambassadør


Generell info

Geografiske informasjonsystemer (GIS) har anvendelse innenfor de fleste fagdisipliner der stedfestet informasjon skal analyseres. Avtalen er inngått med Geodata AS og dekker all programvare fra ESRI, som er verdensledende innen GIS. Avtalen inkluderer også rettigheter for brukere på UiB til å generere kart av N50-grunnlaget som kan publiseres på UiBs vevsider på serveren www.uib.no. Det understrekes at kart fra leverandør ikke skal kunne lastes ned fra UiBs vev. Publisering av kartdata på vev skal meldes til Ugland ITgroup.

Arc Desktop og Arc Pro er bare tilgjengelig for Windows. ArcSDE og ArcIMS installeres også på server og driftes av databasegruppen til IT-avdelingen.