Bruker:Ngfbh

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Bente Tverberg Hellan

Overingeniør ved IT-avdelingen, Brukerstøtte for studenter og drift PC-stuer og undervisningsrom