Bruker:Mgmjv

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Jorunn Viken var ansatt som administrasjonssjef på IT-avdelingen fra desember 2008 til desember 2011.

Informasjonsarbeid var blant ansvarsområdene, deriblant IT-hjelp og IT-help.