Video conference room

From IT-help UiB
Revision as of 08:53, 10 September 2012 by St06511 (talk | contribs)
Information.gif Please give us a
Feedback
Under construction! This article is under construction! The article might exist in norwegian. Look for a language link in the left margin. Last update: 10.09.2012 by St06511

Rom driftet av IT-avdelingen:


Book a room:

To book a video conference room, please visit this site: videoconference.uib.no

Please Ved bestilling pass på å oppgi navnet på bruker av rommet på UiB og telefonnummer. Dette kan gjøres i tittelfeltet for møtet under bestillingen.

Ansatte ved UiB har tilgang til rommene med sitt nøkkelkort/kode mellom kl 0700 og 2000 mandag-fredag. For konferanser utenom dette må man avtale å låne eget nøkkelkort på IT-avdelingen.

Vi regner med at bruk av rommene normalt kan foregå ved selvbetjening. Dersom man trenger veiledning på forhånd eller brukerstøtte under konferansen, må dette avtales på forhånd. Brukerens enhet må dekke eventuell overtidskostand ved støtte utenom arbeidstid.


Se også

Webkonferanse

en:Video conference