Difference between revisions of "Mac OS X: Updating keychain password"

From IT-help UiB
Line 5: Line 5:
  
  
1: Når du logger inn med ditt nye UiB passord første gang, vil maskinen oppdage at du har skiftet passord. Les teksten i dialogboksen og trykk "Oppdater nøkkelringpassord".
+
1: When you log in with your new UiB password, the computer will detect that you have changed your password. Read the text in the dialogbox and press "Oppdater nøkkelringpassord".
  
 
[[File:1 oppdater nokkelring passord.png|500px|center]]
 
[[File:1 oppdater nokkelring passord.png|500px|center]]
  
2: For å endre passordet på nøkkelringen din må du først skrive inn ditt '''tidligere''' UiB passord.
+
2: To change the password in your keychain, you must first enter your ''previous'' UiB password.
  
 
[[File:2 skriv tidligere passord.png|500px|center]]
 
[[File:2 skriv tidligere passord.png|500px|center]]
  
3: Nå vil passordet for å låse opp nøkkelringen bli oppdatert til ditt '''nye''' UiB passord.
+
3: The password to unlock the keychain will now be updated to your ''new'' UiB password.
  
 
[[File:3 ferdig.png|500px|center]]
 
[[File:3 ferdig.png|500px|center]]
Line 19: Line 19:
  
  
NB! Merk at du fortsatt må oppdatere eventuelle enkeltpassord til UiB tjenester som du eventuelt har lagret på nøkkelringen.
+
NB! Note that you still need to update individual password to UiB services that you may have stored in the keychain.
  
== Oppdatere UiB passord som er lagret på nøkkelringen ==
+
== Updating UiB password stored in the keychain ==
  
 
blablabla
 
blablabla

Revision as of 19:29, 20 August 2014

Update the keychainpassword

This information is to be used only if you have changed yout UiB password.


1: When you log in with your new UiB password, the computer will detect that you have changed your password. Read the text in the dialogbox and press "Oppdater nøkkelringpassord".

1 oppdater nokkelring passord.png

2: To change the password in your keychain, you must first enter your previous UiB password.

2 skriv tidligere passord.png

3: The password to unlock the keychain will now be updated to your new UiB password.

3 ferdig.png


NB! Note that you still need to update individual password to UiB services that you may have stored in the keychain.

Updating UiB password stored in the keychain

blablabla