Forskjell mellom sidene «Informasjon om undervisningsrom» og «Privat datamaskin»

Fra IT-hjelp UiB
(Forskjell mellom sider)
 
m (Egen datamaskin flyttet til Privat datamaskin: Endret navnet til Privat datamaskin slik at brukerne ikke forveksler med jobbmaskin.)
 
Linje 1: Linje 1:
Her ligg informasjon til forelesarar om bruk av auditorium og andre undervisningsrom.
+
{{Trenger gjennomgang}}
 +
{{Mangler kategorisering}}
 +
IT-avdelingen tilbyr ikke telefonsupport på private maskiner, men denne siden inneholder noen guider som viser hvordan man kan knytte seg opp mot noen sentrale UiB-tjenester fra egen maskin. Disse guidene er ment som selvhjelp.
  
== Bestilling av auditorium og undervisningsrom ==
+
==Hurtiglenker==
  
Bestilling av auditorium/undervisningsrom skjer via kontaktpersonar på fakultet/institutt/avdeling (Studiekonsulent eller Infosenter).
+
<onlyinclude>
 
+
<includeonly>===[[Egen datamaskin]]===</includeonly>
'''Viktig:''' Eksterne forelesarar som ikkje har uib-konto (tilsett eller student) og skal nytta PC som er i undervisningsommet må få ein kurskonto (sjå under). Dei som organiserer undervisninga må sørge for at forelesarar får kurskonto. Lokalt brukarstøttepersonell (PC-vakter) kan ikkje lage slik konto.
+
*[[VPN, Virtual private network|Tilkobling til UiB-nett med VPN]]
 
+
*[[ADSL|ADSL bredbånd for ansatte og studenter]]
Det er viktig at områdeansvarlege på fakultetet får beskjed i god tid om kva programvare/operativsystem som skal nyttast i undervisninga. Dette gjeld både i PC-stover og auditorier.
+
*[[Trådløst datanett|Trådløst nettverk]]
 
+
*[[Gjestetilgang til trådløsnett|Gjestekonto for tilgang til trådløst datanett]]
== Programvare ==
+
<includeonly>
 
+
<div class="lesmer">[[Egen datamaskin|les mer...]]</div></includeonly></onlyinclude>
* '''''''''''' Dersom ein skal nytte programvare i eit semesterkurs som '' ikkje'' var nytta i føregåande semester ber me om at forelesar sender ei liste over programvaren til dei områdeansvarlege ved kvart fakultet før semesterstart. Det same gjeld dersom  ein ynskjer nye versjonar og oppdateringar.
+
*[[WEB-CACHE ved UiB|Cacheserver (http-proxy)]] gjør det mulig å bruke interne tjenester (feks. UB sine databaser og tidsskrift ) selv om en er lokalisert ''utenfor'' UiB sitt datanett. For å bruke http-proxyen må du ha brukernavn og passord.
 
+
*HER KOMMER LENKE TIL KATEGORIEN FOR DENNE SIDEN
* Om ein skal bruke programvare som '' ikkje'' er installert  så må det seiast ifrå minst ''' 2 veker''' på førehand slik at programvaren kan klargjerast for distribusjon til dei aktuelle maskinene.
 
 
 
* Hugs at ein alltid skal ha testa oppsett på maskiner eit par dagar i førevegen før kursstart. All programvare skal testast av ein kyndig person innanfor spesifikke program. Full brukaroppleving av eventuelle kurskonto, tilsettkonto eller studentkonto bør testast.
 
 
 
Om punkta over ikkje er følgt er ein ikkje garantert å få "på staden hjelp" om ein står fast midt i eit kurs.
 
 
 
==  Kurskonto ==
 
 
 
Kurskontoar skal brukast av eksterne ( personar som '' ikkje'' har tilsett- eller studentkonto)  som treng tilgang til pc i auditorium/undervisningsrom eller pc-salar. Kontoen kan også brukast til å autentisera seg i det trådlause nettet. IT-avdelinga krev at ein gjev informasjon om kvar av dei eksterne brukarane som skal nytte dataanlegget eller kople seg til det trådlause UiB nettet. Kontoen kan maksimum 30 dagar og vil vere tilgjengeleg straks den er generert via prosedyren under. ''' Alle tilsette''' ved UiB kan lage kurskontoar ved å nytte følgjande prosedyre:
 
 
 
* Opne SEBRA ([http://sebra.uib.no/  http://sebra.uib.no])
 
* Vel "Min Konto > Ansatt"
 
* Logg inn med dine brukardata
 
* På menyen til venstre, vel "Jeg søker tilgang > kurskonto"
 
* Du kan no lage kurskontoar for kursdeltakarar (maks 30 dagar)
 
 
 
Kurskontoar vert laga i student-domenet. Sjå også [http://www.uib.no/persok/Sebra/Opprette_kurskonto.htm  http://www.uib.no/persok/Sebra/Opprette_kurskonto.htm]. Dersom dei skal nyttast på maskiner med GNU/Linux må ein senda epost til '' sebra@it.uib.no'' med liste over dei brukerid/kontoar som skal bruke linux-klient.
 
 
 
==  PC-vakter ==
 
 
 
I nærleiken av PC-stover/Auditorium ved kvart fakultet sit det PC-vakter. Oppgåvene til PC-vaktene er:
 
* Lokal brukarstøtte i auditorium og undervisningsrom.
 
* Hjelpe studentane med bruk av dataanlegget.
 
* Skal '' ikkje'' hjelpe studentane med fagspesifikke problem og oppgåveløysing.
 
* Kan ''ikkje'' lage kurskontoar.
 
Ein oversikt over PC-vakter og opningstider finn du i [http://studentportal.uib.no/index.php?mode=show_page&link_id=770&toplink_id=571  studentportalen]'.
 
 
 
==  Digitalisering av undervisningsmateriale i eldre format ==
 
 
 
Dias lysbilete og video-kassettar i alle format som vert brukt i undervisninga kan digitaliserast og overførast til CD/DVD/PC for enkel framvising med PC og  projektor. IT-avdelinga vil anbefale dette, både sidan gamalt undervisningsutstyr er sårbart, og fordi digitalisering er ein måte å ivareta og forlenge levealderen til det aktuelle materialet. Det finst fleire bedrifter som tilbyr denne tenesta. Den nærmaste er [http://www.asvobergen.no/index2.html  ASVO Bergen AS] i Industrihuset på Møhlenpris.
 
 
 
==  Utskriftsvenleg undervisningsmateriale ==
 
 
 
For presentasjonar som studentane skal skrive ut tilrår vi:
 
* Bruk ikkje'' mørke farger'' og '' bakgrunnar''.
 
* Bruk tekst på kvit bakgrunn.
 
* Pass på at filstorleiken på bilete og grafikk ikkje er svært store.'
 
'
 
 
 
==  Demonstrasjon av utstyr i undervisningsrom ==
 
 
 
PC-vaktene kan gi ei innføring i bruk av utstyret i undervisningsrom i forkant av bruken. Ta kontakt med PC-vakt på fakultetet for å avtale tidspunkt.  Bruk telefonnumra i oversikten  "Auditorier og undervisningsrom".'
 
'
 
 
 
==  Kontakt oss ==
 
 
 
' ' PC-vaktene fungerer som 1.linje støtte i auditorium og undervisningsrom. Kvart fakultet har i tillegg områdeansvarlege som fungerer som 2.linje støtte, og som har ansvar for brukarstøtte i undervisningsromma. Ei oversikt over desse finn du under. I tillegg har vi ein vakttelefon som roterer mellom dei områdeansvarlege, med telefonnummer ''' 55588587'''. Dersom du har problem eller lurer på noko om bruk av auditorium/undervisningsrom kan du kontakte oss. Konkrete problem skal meldast inn i Issuetrackeren på [http://bs.uib.no/  http://bs.uib.no] .
 
 
 
Liste over områdeansvarlege:
 
 
 
* Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet : Bente Hellan [mailto:Bente.Hellan@it.uib.no  Bente.Hellan@it.uib.no]
 
* Det samfunnsvitenskapelige Fakultet: Frode Lillestøl [mailto:Frode.Lillestol@it.uib.no  Frode.Lillestol@it.uib.no]
 
* Det psykologiske Fakultet: Frode Lillestøl [mailto:Frode.Lillestol@it.uib.no  Frode.Lillestol@it.uib.no]
 
* Det humanistiske fakultet:  Jon Ingar Eikhaug [mailto:Jon.Eikhaug@it.uib.no  Jon.Eikhaug@it.uib.no]
 
* Det juridiske fakultet:  Jon Ingar Eikhaug [mailto:Jon.Eikhaug@it.uib.no  Jon.Eikhaug@it.uib.no]
 
* Det medisinsk-odontologiske fakultet:  Arild Fredriksen  [mailto:Arild.Fredriksen@it.uib.no  Arild.Fredriksen@it.uib.no]
 

Revisjonen fra 15. feb. 2010 kl. 14:47


Viktig melding.gif Trenger gjennomgang Denne artikkelen trenger muligens oppdateringer og/eller endringer.

Viktig melding.gif Mangler kategorisering Denne siden er ikke kategorisert riktig eller ikke kategorisert i det hele tatt. Du kan hjelpe til ved å legge den til i kategorier.

IT-avdelingen tilbyr ikke telefonsupport på private maskiner, men denne siden inneholder noen guider som viser hvordan man kan knytte seg opp mot noen sentrale UiB-tjenester fra egen maskin. Disse guidene er ment som selvhjelp.

Hurtiglenker

  • Cacheserver (http-proxy) gjør det mulig å bruke interne tjenester (feks. UB sine databaser og tidsskrift ) selv om en er lokalisert utenfor UiB sitt datanett. For å bruke http-proxyen må du ha brukernavn og passord.
  • HER KOMMER LENKE TIL KATEGORIEN FOR DENNE SIDEN