Wikihost-oppgradering

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Se liste lenger nede for hvilke wiki'er som er meldt inn og som blir oppgradert 17. mars.

Wiki'er som ikke blir innmeldt blir avviklet.