Videokonferanserom Stein Rokkans hus

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Om rommet

Dette rommer er i likheten med resten av Nygårdsgaten 5 ikke operativt. Det jobbes med å rehabilitere hele bygget

Plassering: SR:1230, 1. etasje i Stein Rokkans hus, Nygårdsgaten 5. Se Mazemap for lokasjon i bygget. Rommet (Videorom-NG5) bestilles i Outlook (se nedenfor)

Det er plass til tre personer i rommet.

SR1230 1.png Sr1230 skype1.jpg

Booking av videomøterom

Brukerveiledning Skype videomøterom

Kontaktinformasjon ved behov for opplæring eller hjelp

IT-assistent SV, telefon 555 89187.