Tjenester Eksterne

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Priser for tjenester levert av ITA til eksterne (UiB randsone og andre sektor institusjoner).

Basistjenester

Drift av tjenester

Lagring

Lisenser

Timearbeid