Status for AV-utstyr på MCB

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Denne artikkelen er status på AV-utstyret i mediabyen V18. IT-assistentane går ein runde kvar dag, og oppdaterar denne om noko ikkje virkar med rommet.

Sist runde:

Dato: 2018-08-07

Status Infomedia

Framsyn (57701.106)

 • Får ikkje bilete med DisplayPort frå stasjonær iMac – ein må difor nytte HDMI-kabel (for bærbar PC) i staden
 • Dette rommet fungerer ellers som det skal.

Redaksjonslokale (57702.112)

 • Stasjonær PC er ikkje på nett og kan ikkje loggast på
 • Styring av lerret virkar ikkje (automatisk og manuell), lerret er alltid oppe

Seminar 1 (57702.202)

 • Senterhøgtaler (og venstre bak?) er sprengt (dette er gjerne fiksa no?)
 • Får ikkje bilete med mikro-HDMI
 • Lyd er ikkje stabil på stasjonær iMac

Seminar 2 (57702.110)

 • Lyd er ikkje stabil på stasjonær PC
 • Styring av lerret virkar ikkje (automatisk og manuell), lerret er alltid oppe

Datalab 1 (57702.108)

 • Dette rommet fungerer som det skal.

Datalab 2 (57702.102)

 • Lerret går ikkje opp.
 • Dette rommet fungerer ellers som det skal.

Forskningslab (57702.106)

 • Dette rommet fungerer som det skal.

Møterom 1 (57702.172)

 • Skjermen må stå på heile tida

Status DigUiB

Møterom (57703.110)

 • Dette rommet fungerer som det skal.

Læringsrom (57703.112)

 • Lyd virkar ikkje med MiniDP på HDMI-kabel i rommet.

Store læringsrom (57703.202)

 • Problem med 7.1 "surround"-lyd på stasjonær PC
 • Dette rommet fungerer elles som det skal.

Vrimleareal (57703.136)

 • Dette rommet fungerer som det skal.