SAFE - Kopiering av data fra filserevr via filsluse

Fra IT-hjelp UiB