Endre visningsspråk i Windows

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?


Ved UiB blir Windows 7 installert med engelsk som standard språk. Dette kan endres; det er støtte for bokmål og nynorsk språk.

Vær oppmerksom på at programmene i Microsoft Office 2010 er satt opp til å benytte samme språk som Windows 7. Det vil si at hvis du endrer språk for Windows, vil språket i Office 2010 også endre seg. Det går fint an å endre språk for Office-pakken uavhengig av språket for Windows 7. Dette kan du lese om i på denne siden.

For å endre dette kan du følge denne oppskriften:

  • Åpne start-menyen og skriv 'language' i søkefeltet
  • Velg Change display language fra trefflisten

DisplayLanguage1.png

  • Velg det språket du ønsker fra listen Choose a display language
  • Velg knappen OK

DisplayLanguage2.png

  • Du får en melding om at endringen trer i kraft neste gang du logger på
    • Velg knappen Log off now for å logge ut
    • Velg knappen Cancel for å vente med å logge ut til seinere
  • Logg inn igjen på maskinen for å aktivere endringen

DisplayLanguage3.png

Hvis du har norsk grensesnitt, og ønsker å endre tilbake til engelsk, er fremgangsmåten tilsvarende. Eneste forskjellen er at du må skrive 'språk' i søkefeltet på start-menyen for å få en treffliste du kan velge fra.

DisplayLanguage4.png