Bruk av installkonto på Windows 7 UiB-PC

Fra IT-hjelp UiB